JUN 27 2017

Den internationella etiska koden för barnmorskor

Etik

En graviditet och en förlossning är något av det mest utmanande och självutlämnande vi människor går igenom, självklart är en lyckad förlossning också något av det mäktigaste vi kanske någonsin får erfara. Det är viktigt att vi känner oss väl mottagna på förlossningen och framförallt trygga med de barnmorskor och läkare som assisterar oss under…

Read the rest

APR 04 2017

Affärsetik

Etik, Företag

Etik är viktigt inom affärer för att säkerställa att allt gått rätt till vid en upphandling oavsett om det handlar om ett större företag eller föreningar. Det gäller att försöka ha nolltolerans av korruption, mot jäv och allt annat oetiskt handlande.  Det gäller att följa upp detta och se till att det efterlevs. Att utbilda…

Read the rest

MAR 21 2017

Principer för offentlig upphandling

Etik

Om man går in på konkurrensverkets hemsida så hittar man de olika grundläggande principer som man ska arbeta mot när det gäller offentliga upphandlingar. De bestämmelser som finns i upphandlingslagarna ska alltid tolkas med dessa som bakgrund.  Inom offentlig upphandling är diskriminering förbjuden och det spelar ingen roll om det handlar om nationalitet, verksamhetsland eller…

Read the rest

FEB 21 2017

Diskussionen kring offentlig amning

Etik

Att amma sitt barn är en naturlig del av att vara en mor. Det är barnets enda föda under första delen av sitt liv och kan ges som ett komplement till välling och vanlig mat i flera år, beroende på vad man som förälder känner är lämpligt och rätt. Men det sker fortfarande diskussioner hur…

Read the rest

SEP 22 2016

Ansvar att vara förberedd

Etik

Vilket ansvar har man egentligen som individ och organisation för att förbereda sig inför eventuella olyckor och katastrofer? I vardagen I vardagen är det inte ovanligt att man stöter på problem, olyckor och sjukdomar i olika svårighetsgrader. Men vad kan och bör man göra för att förbereda sig inför dessa? Hur kan man göra världens…

Read the rest

SEP 18 2016

Etisk journalistik

Etik

Journalistisk etik eller pressetik som den också kallas är ett form av regelverk som journalister och publicister bör eftersträva att efterleva inom ramen för den verksamhet de bedriver. I Sverige regleras pressetiken i huvudsak av två olika ramverk, nämligen Pressens publicitetsregler samt Pressens yrkesregler. Publicitetsregler Pressens publicitetsregler består sammanlagt av 17 regler, vilka är frivilligt…

Read the rest

AUG 16 2016

Etik på nätet

Etik

I takt med att Internet blivit en allt större del av våra liv har diskussionen om etik på just nätet vuxit sig allt starkare, framför allt på grund av framväxten av sociala medier och liknande fenomen. Många tror kanske att man kan göra vad man vill på nätet, men faktum är att det faktiskt finns…

Read the rest

JUN 17 2015

Etikdebatt

Etik

Etik och moral är ett ämne som alltid är aktuellt och som också varit det historien igenom. Etik och moral är också något som ofta debatteras i olika sammanhang, inte minst under de senaste åren då det förekommit en rad olika debatter på temat etik. Något som nästan alltid diskuteras lite här och var är…

Read the rest

MAJ 27 2015

Sverige kräver etik i offentliga upphandlingar

Etik, Företag

Det har blivit allt viktigare för företag att lära sig konsten med offentlig upphandling, men den stigande popularitet har också lämnat utrymme för fuskare.  Offentlig upphandling är en process där ett företag får chansen att lägga anbud på ett projekt som en myndighet eller kommun vill ha utfört. Myndigheten eller kommunen väljer sedan det anbud…

Read the rest

MAJ 25 2015

Etik för läkare

Etik

Läkarna är en av de yrkeskårer i samhället med det allra största ansvaret och således också ett yrke där etik är ett av ledorden. Av den anledningen tänkte vi här kika lite närmare på vad just läkaretik innebär. Svenska läkarförbundets etiska regler antogs vid Läkarförbundets fullmäktigemöte år 2009 och omfattar totalt 19 olika punkter. I…

Read the rest