MAJ 27 2015

Sverige kräver etik i offentliga upphandlingar

Etik, Företag

Det har blivit allt viktigare för företag att lära sig konsten med offentlig upphandling, men den stigande popularitet har också lämnat utrymme för fuskare.  Offentlig upphandling är en process där ett företag får chansen att lägga anbud på ett projekt som en myndighet eller kommun vill ha utfört. Myndigheten eller kommunen väljer sedan det anbud…

Read the rest

MAJ 25 2015

Etik för läkare

Etik

Läkarna är en av de yrkeskårer i samhället med det allra största ansvaret och således också ett yrke där etik är ett av ledorden. Av den anledningen tänkte vi här kika lite närmare på vad just läkaretik innebär. Svenska läkarförbundets etiska regler antogs vid Läkarförbundets fullmäktigemöte år 2009 och omfattar totalt 19 olika punkter. I…

Read the rest

MAJ 09 2015

Etik och rekrytering

Etik, Företag

För att lyckas vid rekrytering av ny personal bör man ta flera olika faktorer i beaktande. Med rätt redskap matchar man den lediga tjänsten med rätt person så alla parter blir nöjda. En viktig aspekt i rekryteringsprocessen är att man går in med ett öppet sinne och inte låter fördomar påverka valen av vilka kandidater…

Read the rest

FEB 20 2015

Civilkurage – att ingripa när nöden kräver

Etik

Enligt svensk lag finns ingen skyldighet att ingripa vid fara för en annans människas liv när en olycka eller ett våldsbrott sker. På senare år har det diskuterats flitigt om vi i Sverige behöver en lag om civilkurage eller inte. Många svenskar är för ett sådant förslag men majoriteten av politikerna anser att en lag…

Read the rest

FEB 19 2015

Etik gällande sport och doping

Etik

Idrotten har länge haft problem med doping och på ett eller annat sätt försökt stoppa den orättvisa som preparaten skapar på spelplanen. Men vad är egentligen den etiska problematiken med dopingpreparat och vad kan man göra för att förbättra situationen? De grundläggande tankarna bakom att doping är fel ligger dels i att alla skall ha…

Read the rest

JAN 26 2015

Etik kring abort

Etik

Aborter och dess vara eller icke vara har historiskt sett alltid varit ett känsloladdat ämne. Hos de flesta religiösa grupper motsätter man sig handlingen, även om hårdheten i frågan skiftar. Även ur enbart moralisk synvinkel går åsikterna isär, där å ena sidan kvinnans val finns i fokus och i andra barnets rätt till liv. RELIGIÖSA ASPEKTER…

Read the rest

OKT 24 2014

Etiska dilemman

Etik

Här på etikakademin så har vi skrivit mycket om etik inom olika branscher och yrken och andra företeelser. Nu tänkte vi ta upp ett par av vårt samhälles etiska dilemman. Dödshjälp Något som är en het potatis i många länder är frågan om huruvida aktiv dödshjälp skulle vara etiskt möjligt och om det verkligen är…

Read the rest

OKT 10 2014

Etik inom socialtjänsten

Etik

Det finns etiska dilemman lite varstans i vårt samhälle, det ser vi inte minst här till höger där resten av våra artiklar är uppradade. Idag tänkte vi berätta om en situation som människor i socialtjänsten kan ställas inför. Exemplet är hämtade från Socialstyrelsens hemsida. Kärleksrelation på äldreboende Något som inte är alltför ovanligt på äldreboenden…

Read the rest

SEP 04 2014

Etik vid begravningar

Etik

En tillställning som aldrig är okomplicerad är en begravning. Anledningen är förstås att det är mycket känslor inblandade och därmed mycket som är känsligt. Så vad är då etik vid begravningar? Det etiska rådet Alla begravningar är förstås unika av uppenbara orsaker, men det finns en del etiska riktlinjer att följa, faktum är att det…

Read the rest

JUL 28 2014

Etik inom upphandling

Etik

I ett alltmer medvetet samhälle blir begrepp som etik och miljö mer och mer aktuella även inom affärsvärlden. Hur påverkas upphandling av olika slag och vad innebär begreppen i sammanhanget. När etiken ska tillämpas i praktiken, finns sannolikt tvivel om huruvida detta går ihop med resten av affärsvärlden. Vad innebär etik? Etik som begrepp kan…

Read the rest