FEB 19 2015

Etik gällande sport och doping

Etik

Idrotten har länge haft problem med doping och på ett eller annat sätt försökt stoppa den orättvisa som preparaten skapar på spelplanen. Men vad är egentligen den etiska problematiken med dopingpreparat och vad kan man göra för att förbättra situationen?

ordmoln med ord relaterade till sport och idrott

De grundläggande tankarna bakom att doping är fel ligger dels i att alla skall ha rättvisa förutsättningar och att idrottsmännen inte skall vara tvingade att bryta ner sina kroppar mer än vad de redan gör.

Den första delen handlar alltså om att alla tävlande skall stå på samma grund. Alla skall endast ha sina egna genetiska förutsättningar samt deras träning och diet att bygga sina prestationer på. När någon då tar och förbättrar sina prestationer med hjälp av kemiska preparat rubbas den balansen. Den personen har brutit mot spelets regler. Ett alternativ är då att alla skulle dopa sig, men dopingpreparat är så gott som alltid väldigt farliga och har hemska bieffekter vilket i sin tur skapar ett hemskt klimat för idrottarna.

Redan i dagens idrottssamhälle finns det kritik mot den tävlings och träningshets som pågår inom idrotten. De tävlande sliter ofta extremt mycket på sina kroppar för en karriär som endast räcker en kort del av deras liv. Stödet efter att idrottskarriären är över har även kritiserats.