OKT 10 2014

Etik inom socialtjänsten

Etik

Det finns etiska dilemman lite varstans i vårt samhälle, det ser vi inte minst här till höger där resten av våra artiklar är uppradade. Idag tänkte vi berätta om en situation som människor i socialtjänsten kan ställas inför.

Exemplet är hämtade från Socialstyrelsens hemsida.

Kärleksrelation på äldreboende

Något som inte är alltför ovanligt på äldreboenden är att människor som är dementa så att säga glömmer bort att de är gifta och inleder ett samliv med någon på boendet. I exemplet på Socialstyrelsens hemsida så exemplifierar man med de Elsa och Tage som båda har en demensdiagnos. Elsa är gift sedan tidigare och hennes man besöker henne på regelbunden basis, men nu har hon även ett aktivt samliv med Tage på boendet. Personalen har i exemplet godkänt relationen men är samtidigt oroliga för att bli anklagade av Elsas anhöriga för att inte se efter henne tillräckligt.

Frågan är hur man ska agera i en sådan situation, rent juridiskt sett så är båda två vuxna människor som får göra vad de vill – men vilket är egentligen rätt sätt att handla? Socialstyrelsens slutsats var i alla fall att de båda har rätt till ett privatliv och att oberoende av demenssjukdomen så har de full rättslig handlingsförmåga. Personalen måste inte opåkallat ta upp detta med deras anhöriga.