SEP 04 2014

Etik vid begravningar

Etik

En tillställning som aldrig är okomplicerad är en begravning. Anledningen är förstås att det är mycket känslor inblandade och därmed mycket som är känsligt. Så vad är då etik vid begravningar?

Begravning

Det etiska rådet

Alla begravningar är förstås unika av uppenbara orsaker, men det finns en del etiska riktlinjer att följa, faktum är att det till och med finns ett etiskt råd som är bildat av SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Det etiska rådets arbete går ut på att reflektera över just etiska frågor kring begravningar och kring döden.

Genom att utveckla och tolka vad som bör anses vara god bransched så kan man ge rekommendationer som syftar till att öka den etiska medvetenheten i branschen. Detta gör man för att bibehålla och förbättra det anseende som branschen helt och hållet är beroende av för att kunna verka.

Riktlinjer

Det etiska rådet ger som sagt rekommendationer och riktlinjer för de olika företagen som verkar i branschen kring begravningar.  Ett exempel är att alla begravningsbyråer ska ha kataloger som går att välja mellan. Beroende på dess placering så kan man utifrån detta ge rekommendationer på material och vilka typer som kräver mycket underhåll.

Att resa en gravsten eller ett annat minnesmärke över någon är en mycket gammal tradition och ofta vill anhöriga att gravstenen ska symbolisera och eller berätta en historia om den som begravs. Därför blir det allt vanligare med personliga stenar, exempelvis med tryckta bilder, något som är möjligt nu i och med nya tekniker och material. Det man ska komma ihåg är att innan en gravsten eller ett annat minnesmärke får resas på en kyrkogård så måste den godkännas av aktuell kyrkogårdsförvaltning.

I övrigt så har även Svenska kyrkan etiska regler och riktlinjer för hur deras personal ska agera. Dessa hittar du på Svenskakyrkan.se.