OKT 24 2014

Etiska dilemman

Etik

Här på etikakademin så har vi skrivit mycket om etik inom olika branscher och yrken och andra företeelser. Nu tänkte vi ta upp ett par av vårt samhälles etiska dilemman.

Etiska dilemman

Dödshjälp

Något som är en het potatis i många länder är frågan om huruvida aktiv dödshjälp skulle vara etiskt möjligt och om det verkligen är rätt. Det finns en rad aspekter som talar emot detta. För även om det är vårdtagaren själv som är så pass frisk så att denne själv kan be om dödshjälp, så är det alltid någon som ska utföra det som gör att personen avlider.

Det vore troligen mycket påfrestande psykiskt för många att veta om att man är den som har släckt någons liv. Dessutom så finns förstås en rad andra aspekter som gör att frågan blir kontroversiell. Var exempelvis, ska man sätta gränsen för när dödshjälp vore okej att genomföra. Ska en fullt frisk människa tillåtas be om att få avsluta sitt liv? De flesta svarar nog nej på den frågan.

Omhändertagande av äldre

Ett dilemma som alla som har föräldrar som kommit att bli så pass gamla att de har börjat få svårt att klara sig själva i hemmet. Kanske har den ena föräldern avlidit och den andre kanske inte klarar av hemmets sysslor på egen hand. De alternativ man har som barn till sina föräldrar är att endera vara där och hjälpa dem med allt de behöver hjälp med, det andra alternativet är att man ser till att få dem placerad på ett boende.

Det etiska dilemmat har ofta två punkter som gör det svårt att ta ett sådant beslut. Dels så vill kanske inte föräldrarna lämna sitt hem där de har bott större delen av sina liv, och dels är det dåliga samvetet man får när man inte tycks ha tid och ork att ta hand om dem på egen hand utan väljer att placera sina föräldrar på ett boende. Många lider stora samvetskval på grund av dessa faktorer. Vad som är rätt att göra, det är svårt att svara på, man vill ju så gärna hjälpa till. Men samtidigt så måste man kunna leva sitt liv normalt också.

Om man ändå väljer att låta sin eller sina föräldrar bo hemma så är det bra att se till så att förutsättningarna är goda för att de ska kunna klara sig själva i så hög utsträckning som möjligt. Är hen eller de båda i ett skede där de är sängliggande under stora delar av dygnet så bör man exempelvis skaffa sängar och eller madrasser med tryckavlastning för att minska risken att de äldre ska drabbas av trycksår eller liknande åkommor.

En annan sak är att skaffa hemhjälp med saker de behöver hjälp med. Det kanske är jobbigt att laga tre mål mat om dagen, och då kan det vara bra att se till så att de får mat levererad en till tre gånger om dagen. Vill de laga mat själv också så behövs inte matleverans till precis alla mål såklart.