JUN 17 2022

Här får du lära dig mer om digitala lösningar till företaget

Etik

IT-lösningar till firman blir allt viktigare och det är svårt att hänga med i den snabba utvecklingen. Ni måste både säkerställa att era dokument följer lagar och regler och att människorna i er organisation kan hantera förändringen för att undvika teknologisk arbetslöshet.

Såhär skapas en god integrationsstrategi

Digitaliseringens effekter på människa och individ har sedan en tid varit fokus för regeringen. Det är tydligt att just förändringar i arbetssättet påverkar individen. Därför är det viktigt att de som ska arbeta med tekniken även får tid till att anpassa arbetsrollen till det nya sättet att arbeta. Med rätt kunskap blir det lättare för individen att lära sig hantera de digitala lösningarna. Alla måste bli medvetna om att den nya tekniken innebär ett livslångt lärande. Med andra ord ställer det även krav på kompetensutveckling. På ert företag måste ni planera extra tid för upplärningstiden.

Ta hjälp utifrån

För att förklara för era medarbetare hur de digitala systemen fungerar, behöver ni investera en hel del tid. Som vi alla vet är just tid en bristvara. Därför är det lämpligt att ta hjälp av en extern firma som till exempel Columbus som tar hand om hela integrationsprocessen. På det viset sparar ni resurser och kan koncentrera er på er verksamhet.