SEP 16 2021

Installera kameraövervakning på företaget

Företag, Tips

Om du som arbetsgivare vill ha bevakningskameror på ditt företag, måste du tänka på flera olika saker. Exempelvis att kameraövervakning innebär en viss inverkan på de anställdas personliga integritet. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare är medveten om att det finns riktlinjer och lagar att förhålla sig till.

Beroende på vilket typ av företag det handlar om, finns olika regler att förhålla sig till. De krav som finns på privata företag innefattar dock alltid grundläggande regler som ska skydda människors integritet. Det måste finnas ett tydligt ändamål, och ett berättigat intresse. Likaså ska det vara ett nödvändigt alternativ. Vidare finns regler angående lagring och delning.

Vem och vad bevakas?

Annat att tänka på är såklart vem eller vad som är objekt för kamerabevakningen. Detta finns också förhållningsregler kring. Privatpersoner ska i största mån ha sin integritet skyddad. Därför är det inte tillåtet att placera kameror på alla platser. Det är också av vikt att kameror är riktade på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen.

Olaglig Bevakning

Har en arbetsgivare inte följt Dataskyddsförordningens och Kamerabevakningslagens föreskrifter, kan följden bli att det innebär en olaglig bevakning. Att bryta mot reglerna innebär bestraffning med höga sanktionsavgifter. Detta vill såklart ingen arbetsgivare uppleva.